Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

1. INTRODUCERE

MEDICOVER, însemnând:

Medicover SRL,

Medicover Hospitals SRL,

Iowemed SA,

Phoenix Private Hospital SRL,

Centrul Medical Phoenix SRL,

Hospital Network Phoenix-One Day SRL

Mediplus Company SRL

Diagnostica SRL

Pelican Impex SRL

Polaris Medical SA

Se angajează să vă asigure confidențialitatea în cadrul prelucrării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Această politică privind confidențialitatea oferă detalii despre informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră, modul în care le folosim și cum le protejăm. De asemenea, oferă informații despre drepturile dumneavoastră

2. SCOP

Scopul acestei politici este de a ne asigura că MEDICOVER respectă legislația aplicabilă privind Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

În această politică privind confidențialitatea, „noi”, „al nostru” înseamnă „Societatea”.

3. SFERA POLITICII NOASTRE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Această politică privind confidențialitatea se aplică oricărei persoane care interacționează cu noi privind produsele și serviciile noastre („dumneavoastră” „al dumneavoastră”), în orice mod (de exemplu, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin telefon, prin intermediul aplicației noastre, față în față). Oricând, vă putem oferi mai multe informații privind confidențialitatea dacă este necesar, pentru metode speciale de contact sau în legătură cu produse sau servicii specifice.

Această politică de confidențialitate vi se aplică dacă ne întrebați despre sau utilizați produsele și serviciile noastre. Aceasta descrie modul în care vă procesăm informațiile, indiferent de modalitatea prin care ne contactați (de exemplu, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin telefon, prin intermediul aplicației noastre etc.).

Această politică este general valabilă și pentru cazuri specifice, de exemplu dacă în timpul colaborării vă oferim acces la aplicațiile noastre, vă vor fi transmise politici și proceduri adiționale.

4. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Directorul General (GM) este responsabil pentru aplicarea acestei politici în activitatea de zi cu zi, având obligația de a monitoriza implementarea acesteia la toate nivelurile organizației, inclusiv în activitatea celorlalți membri ai comitetului de conducere al societății.

Directorii punctelor noastre de lucru vor raporta prompt către Directorul General stadiul implementării și orice abatere de la prevederile acestei politici, având obligația de a se asigura că angajații punctului de lucru își asumă responsabilitatea pentru respectarea prevederilor în desfășurarea activității de zi cu zi.

 Responsabili cu protecția datelor (DPO) Societatea a desemnat un Responsabil cu protecția datelor în structura organizațională într-un mod în care se asigură faptul că funcția este liberă de orice influență care poate compromite abilitatea acesteia de a-și desfășura activitatea într-o manieră obiectivă, corectă și independentă.

Responsabilul pentru protecția datelor raportează direct Directorului General al Societății.

În timp ce își realizează sarcinile, Responsabilul pentru protecția datelor poate, unde este cazul, să coopereze cu toate celelalte departamente ale Societății, împreună cu comitetul GDPR desemnat în mod explicit de Societate. Responsabilul pentru protecția datelor asigură consilierea Directorului General al Societății privind orice chestiune legată de prezenta politică și de regulament. GDPR impune ca Responsabilul cu protecția datelor să opereze independent și fără instrucțiuni de la angajator în privința modului în care trebuie să-și realizeze sarcinile.

5. MODUL ÎN CARE COLECTĂM INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

Colectăm informații cu caracter personal de la dumneavoastră și de la terți (orice persoană care acționează în numele dumneavoastră, formulare online, din înregistrarea apelurilor telefonice sau direct din apel telefonic, cu consimțământul clar al persoanei cu care interacționăm, compania angajatoare, brokeri, furnizori de asistență medicală și așa mai departe).

Când ne furnizați informații despre alte persoane, trebuie să vă asigurați că aceștia au văzut o copie a acestei politici privind confidențialitatea și sunt de acord să ne furnizați informațiile lor.

Colectăm informații personale de la dumneavoastră:

 • Prin intermediul contactului cu noi, inclusiv prin telefon (putem înregistra sau monitoriza apelurile telefonice pentru a ne asigura că acestea respectă legile, codurile de practică și politicile interne ca și în scopuri de asigurare a calității), prin e-mail, prin intermediul site-urilor noastre web, prin intermediul aplicațiilor, prin poștă, prin completarea unei cereri sau alte formulare(inclusv pe site-ul nostru web), prin intermediul social media sau față în față (de exemplu, în recepțiile noastre, în cadrul consultațiilor sau investigațiilor medicale).

Pentru toți clienții noștri, putem colecta informații de la:

 • părinții sau tutorii dumneavoastră dacă aveți vârsta mai mică de 18 ani;
 • angajatorul dumneavoastră dacă acesta a încheiat pentru dumneavoastră un abonament sau asigurare de sănătate;
 • un membru al familiei sau altcineva care acționează în numele dumneavoastră;
 • medici, alți clinicieni și profesioniști în asistență medicală, spitale, clinici sau alți furnizori de asistență medicală;
 • orice furnizori de servicii care lucrează cu noi în legătură cu produsul sau serviciul pentru dumneavoastră, dacă nu vă este furnizat direct de noi, precum furnizarea de aplicații, tratament medical, tratament stomatologic sau evaluări de sănătate.
 • surse de informare disponibile publicului larg.

Dacă vă furnizăm produse și servicii de asigurare, putem colecta informații de la:

 • asiguratul principal, dacă sunteți dependent printr-o poliță de asigurare de familie;
 • angajatorul dumneavoastră dacă sunteți acoperit de o poliță de asigurare pe care acesta a încheiat-o;
 • brokeri și alți agenți (poate fi brokerul dumneavoastră dacă aveți unul, sau brokerul angajatorului dumneavoastră dacă are unul); și
 • alți terți cu care lucrăm, precum agenți care lucrează în numele nostru, alți asigurători și reasigurători, actuari, auditori, avocați, traducători și interpreți, consultanți fiscali, agenții de recuperare a datoriilor, agenții de informații privind creditele, agenții de detectare a fraudelor (inclusiv grupuri de asigurare de sănătate contra fraudă), autorități de reglementare, autorități de supraveghere a protecției datelor, profesioniști medicali, alți furnizori de îngrijire medicală și furnizori de asistență medicală.
 • persoanele care plătesc pentru produsele sau serviciile pe care vi le furnizăm, inclusiv alți asigurători, organisme din sectorul public și ambasade.

6. CATEGORII DE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm două categorii de informații cu caracter personal despre dumneavoastră și (unde este cazul) despre dependenții dumneavoastră:

 • informații cu caracter personal standard (de exemplu, informațiile pe care le folosim pentru a vă contacta, pentru a vă identifica sau a gestiona relația noastră cu dumneavoastră); și
 • categorii speciale de informații (de exemplu, informații privind sănătatea, care ne permit să adaptăm asistența pentru dumneavoastră).

Informațiile cu caracter personal standard includ:

 • informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, orașul de domiciliu, adresa de e-mail și numerele de telefon;
 • data nașterii și identificatorii naționali (cum ar fi CNP-ul, numărul cărții dumneavoastră de identitate sau numărul pașaportului); alte date din actul de identitate(cum ar fi seria si numarul actului de identitate);
 • date din certificatul de nastere - în cazul minorilor;
 • informatii furnizate pe durata apelului telefonic catre serviciul Call center sau direct in clinciile noastre;
 • locația și funcția în cadrul companiei angajatoare, în cazul serviciilor de medicina muncii;
 • stare civilă, cetățenie, semnătură, origine etnică;
 • detalii despre orice legătură pe care am avut-o cu dumneavoastră, cum ar fi orice reclamații sau incidente;
 • imaginea, prin intermediul camerelor de supraveghere din cadrul sediilor noastre (în incintele unde avem instalate camere de supraveghere video, acestea sunt indicate prin semne la vedere);
 • detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numele şi prenumele, contul bancar.
 • date privind geo-localizarea, în cazul în care conduceți mașina companiei Medicover sau în cazul în care accesați aplicația Medicover, pe baza acordului dumneavoastră explicit.
 • informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web, aplicațiile sau alte tehnologii, inclusiv adrese IP sau alte informații despre dispozitiv, cookie-uri
 • informații pe care dumneavoastră le faceți publice prin intermediul social media

În cazul în care utilizați sistemul E-Recepție,  acesta va scana actul dumneavoastră de identitate, utilizand Codul Numeric Personal in scopul de a facilita intr-un timp cât mai scurt accesul la serviciile medicale programate. Imaginea actului de identitate și CNP-ul nu vor fi stocate pe dispozitiv, fiind șterse imediat dupa realizarea identificarii. 

Informațiile din categoriile speciale includ:

 • informații privind sănătatea dumneavoastră (putem obține aceste informații din formularele de aplicare pe care le-ați completat, din note și rapoarte despre sănătatea dumneavoastră și orice tratament și îngrijire pe care le-ați primit sau de care aveți nevoie, sau pot fi înregistrate în detaliile contactului pe care l-am avut cu dumneavoastră, precum informații despre reclamații sau incidente, evidențe ale serviciilor medicale pe care le-ați primit) precum: date din istoricul medical, date din istoricul personal (antecedente personale fiziologice si antecedente personale patologice), analize si alte servicii efectuate în cadrul rețelei Medicover, medicații administrate în cadrul rețelei și în trecut,  grupă sanguină,  date din foile de internare/de observatie, recomandările medicale primite, lista medicilor și a specialităților accesate, date despre istoricul medical al familiei,  date genetice și biometrice.

 7. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

  Temeiurile pe baza cărora procesam datele dumneavoastră cu caracter personal sunt  următoarele:

 • Pentru a încheia sau executa un cntract cu dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesară pentru executarea unui cntract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract";
 • Pe baza cnsimțământului dumneavoastră putem prelucra datele pentru comunicări de marketing conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv „ persana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
 • Pentru îndeplinirea unei bligații legale, cum ar fi obligația de a comunica informații către autoritățile publice sau entități autorizate de acestea, sau pentru a îndeplini obligația de arhivare în conformitate cu art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei bligații legale care ii revine operatorului" ;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit f) din GDPR, respectiv „ prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terța... ” , cu respectarea   dispozițiilor art.5 din GDPR.

Temeiurile pe baza cărora prelucram datele dumneavoastră sensibile sunt:

 • Prelucrarea este necesara în scopul evaluării capacitații de munca, in vederea angajării sau a evaluării periodice, in conformitate cu art. 9, alin.  2, lit. b) din GDPR: “prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate….” .
 • Prelucrarea este necesară în situații de urgență medicală sau incapacitatea dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la prelucrare, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. c) din GDPR:” prelucrarea este necesară  pentru protejarea  intereselor vitale ale persoanelor vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată  se afla în imposibilitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță, în situația în care apar dezacorduri , în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. f) din GDPR: “prelucrarea este necesară pentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță  sau ori de cate ori instanțele actioneaza în exercițiul funcției lor judiciare
 • Prelucrarea este necesară pentru prestarea efectivă a serviciului medical, având în vedere specificul activității noastre, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. h) din GDPR: “prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacitații de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistența medicală sau socială sau a unui tratament medical
 • Prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. i) din GDPR: ”prelucrarea este necesară din motive de interes public, cum ar fi  protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenței medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislației Uniunii Europene sau al dreptului intern….”
 • Prelucrarea este necesară în scopul arhivarii publice, în conformitate cu art. 9, alin.2 , lit. j) din GDPR: “prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică….”

8. SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Procesăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile stabilite în această politică privind confidențialitatea. De asemenea, am stabilit câteva motive legale pentru care putem prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal (acestea depind de ce categorie de informații cu caracter personal prelucrăm). În mod normal, prelucrăm informațiile cu caracter personal standard dacă acest lucru este necesar pentru a furniza serviciile stabilite într-un contract, dacă este în interesul nostru legitim sau al terților sau este solicitat sau permis de orice lege aplicabilă. Citiți mai jos mai multe informații despre acest aspect și despre motivele pentru care ar putea fi necesar să prelucrăm informații din categoriile speciale.

Prin lege, trebuie să avem un motiv legal pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal. Prelucrăm informațiile cu caracter personal standard despre dumneavoastră dacă acestea sunt:

 • necesare pentru a furniza serviciile stabilite într-un contract − dacă avem un contract cu dumneavoastră, dacă aveti un abonament incheiat de angajatorul dumneavoastră sau de catre o alta persoana in numele dumneavoastra, vă vom prelucra informațiile cu caracter personal pentru a îndeplini acel contract (adică, pentru a vă furniza dumneavoastră și dependenților dumneavoastră serviciile noastre);
 • pentru interesele noastre legitime;
 • pe baza consimțământului dumneavoastră;
 • necesare sau permise de lege.

Procesăm informații din categoriile speciale despre dumneavoastră deoarece:

 • sunt necesare pentru scopurile prevăzute de medicina preventivă sau medicina muncii, pentru a evalua dacă puteți lucra, pentru diagnosticul medical, pentru a furniza tratament medical, sau pentru a gestiona asistența medicală (inclusiv monitorizarea faptului că îndeplinim așteptările în privința performanței noastre clinice sau non-clinice);
 • sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice în domeniul ocupării forței de muncă și al securității și protecției sociale; 
 • sunt necesare în scopul analizei reclamațiilor dumneavoastră;
 • sunt necesare pentru un scop menit să protejeze publicul împotriva necinstei, a malpraxisului sau a altor comportamente necorespunzătoare;
 • sunt necesare în cazul unui litigiu, pe baza interesului legitim al companiei;
 • sunt necesare pentru protejarea interesului dumneavoastră vital;
 • este în interesul public, în conformitate cu legile aplicabile;
 • sunt informații pe care le-ați făcut publice; sau
 • avem permisiunea dumneavoastră Conform celei mai bune practici, vă vom solicita permisiunea pentru a prelucra informațiile cu caracter personal dacă nu există niciun alt motiv legal pentru a le prelucra. Dacă trebuie să vă cerem permisiunea, vom clarifica că acesta este ceea ce cerem și vă vom ruga să confirmați alegerea de a ne da această permisiune. Dacă nu putem furniza un produs sau serviciu fără permisiunea dumneavoastră (de exemplu, nu putem gestiona și conduce un trust de sănătate fără informații despre sănătate), vom clarifica acest lucru atunci când vă cerem permisiunea. Dacă mai târziu vă retrageți permisiunea, nu vă vom mai putea furniza un produs sau un serviciu care se bazează pe obținerea permisiunii dumneavoastră
 • în cazul în care vă furnizam produse de asigurare, putem prelucra datele dumneavostră cu caracter special în scopul soluționării dosarelor de daună;

9. INTERESE LEGITIME

Vă prelucrăm informațiile cu caracter personal pentru o serie de interese legitime, inclusiv gestionarea tuturor aspectelor legate de relația noastră cu dumneavoastră, pentru diferite comunicari, pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim serviciile și produsele și pentru a ne exersa drepturile sau pentru a rezolva reclamații.

Interesul legitim este unul dintre motivele legale pentru care vă putem procesa informațiile cu caracter personal. Luând în considerare interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, interesele legitime care ne permit să vă prelucrăm informațiile cu caracter personal includ:

 • să gestionăm relația noastră cu dumneavoastră, cu afacerea noastră și cu terții care furnizează produse sau servicii pentru noi (de exemplu, pentru a va programa la un serviciu solicitat, pentru a verifica dacă ați primit un serviciu);
 • să introducem datele primite din partea dumneavoastră, a angajatorului dumneavoastră, a asiguratorului sau a unui terț în sistemele de prelucrare proprii în vederea prestării serviciilor contractate;
 • să furnizăm servicii de asistență medicală în numele unui terț (de exemplu, angajatorul dumneavoastră);
 • recuperarea creanțelor (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe)
 • să vă oferim informații necesare pentru protejarea sanatății dumneavoastră sau cu privire la serviciile programate;
 • prelucrarea datelor în cazul unui litigiu;
 • supravegherea video pentru siguranța dumneavoastră și a angajaților/bunurilor companiei;
 • investigarea și raportarea breșelor de securitate;
 • înregistrarea și monitorizarea apelurilor telefonice;
 • în scopul soluționării dosarelor de daună
 • pentru a vă oferi acces la aplicatia Medicover sau la Contul meu Medicover(versiunea completă sau cea limitată);
 • întocmirea de rapoarte, situatii, registre;
 • înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastra;
 • elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte;
 • solicitarea de feed-back cu privire la interacțiunea dumneavoastră cu noi;
 • să ne asigurăm că reclamațiile sunt tratate eficient și să investigăm reclamațiile (de exemplu, putem solicita informații furnizorului dumneavoastră de tratament pentru a ne asigura că primim informații exacte și pentru a monitoriza calitatea tratamentului și asistenței);
 • să ne actualizăm evidențele și să vă oferim materiale de informare permise de lege;
 • pentru cercetare și analiză statistică, astfel încât să putem monitoriza și îmbunătăți produsele, serviciile, site-urile web și aplicațiile sau să dezvoltăm altele noi;
 • pentru a monitoriza cât de bine ne îndeplinim așteptările clinice și non-clinice de performanță în cazul furnizorilor de asistență medicală;
 • să impunem sau să aplicăm termenii și condițiile noastre pentru utilizarea site-ului, termenii și condițiile noastre privind polițele sau alte contracte, sau să protejăm drepturile, proprietatea sau siguranța noastră (sau clienților sau altor persoane);
 • să ne exercităm drepturile, să ne apărăm de reclamații și să respectăm legile și reglementările care ni se aplică nouă și terților cu care lucrăm; și
 • să participăm la, sau să facem obiectul, oricărei vânzări, cumpărări, fuziuni sau preluare a întregului Grup Medicover sau a unei părți din acesta.
 • în cazul în care participați la un interviu, ne rezervăm dreptul de a prelucra datele din cadrul CV-ului transmis către noi pentru o perioadă de maxim 12 luni.

10. MARKETING ȘI PREFERINȚE

Putem folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing prin telefon, prin intermediul rețelelor sociale, prin e-mail și prin mesaje text.

Putem folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing numai dacă avem permisiunea dumneavoastră, acordată în cadrul vizitei în una din clinicile noastre, prin completarea consimțământului, sau prin marcarea opțiunilor în contul dumneavoastră on-line sau în aplicația Contul meu.  

In scopul trimiterii de e-mailuri catre dvs, putem folosi MailChimp, societate din SUA- certficata Privacy Shield, prin decizia de adecvare a Comisiei Europene. Mailchimp va putea prelucra în mod automat  urmatorele date, primite din partea Medicover: prenume, e-mail, localitate, sex si categoria de varsta în scopul transmiterii de mesaje e-mail personalizate.

  Dacă nu doriți să primiți e-mailuri de la noi, puteți face clic pe linkul „dezabonare” care apare în toate e-mailurile pe care le trimitem. Dacă nu doriți să primiți mesaje text de la noi, ne puteți spune contactându-ne în orice moment  în oricare din sediile noastre sau utilizand adresele de e-mail sau telefoanele noastre, accesând pagina Contul Meu de pe portalul Medicover sau prin utilizarea aplicației Medicover.

Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct și creării de profiluri (prelucrarea automată a informațiilor  pentru a ne ajuta să evaluăm anumite aspecte despre dumneavoastră, ca de exemplu, preferințele și interesele personale) legate de marketingul direct. Consultați secțiunea despre drepturile dumneavoastră pentru mai multe detalii.

11. PRELUCRARE PENTRU CREAREA DE PROFILURI (PROFILING) ȘI PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT

La fel ca multe companii, uneori folosim automatizarea pentru a vă oferi servicii mai rapide, mai bune, mai coerente și mai corecte, precum și informații de marketing despre care credem că vor fi de interes pentru dumneavoastră (inclusiv reduceri la produsele și serviciile noastre). Aceasta va implica evaluarea informațiilor despre dumneavoastră și, în unele cazuri, utilizarea tehnologiei pentru a vă oferi răspunsuri sau decizii automatizate.

Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct și creării de profiluri legat de marketingul direct. De asemenea, puteți avea dreptul să aveți obiecții față de alte tipuri de profilare și procese decizionale automatizate prezentate mai jos. În aceste cazuri, aveți dreptul să ne solicitați să ne asigurăm că unul dintre consilierii noștri examinează o decizie automatizată, pentru a ne informa despre modul în care vă simțiți în privința ei și pentru a ne cere să reconsiderăm decizia.  Putem folosi prelucrarea  pentru crearea de profiluri doar daca avem consimțământul dumneavoastră explicit.

Conform legii, trebuie să vă definim următoarele:

 • procesul decizional automatizat - luarea unei decizii folosind tehnologie, fără implicarea unei persoane; și
 • crearea de profiluri - prelucrarea automată a informațiilor dumneavoastră pentru a ne ajuta să evaluăm anumite lucruri despre dumneavoastră (de exemplu, preferințele personale și interesele dumneavoastră).

Aceasta se datorează faptului că aveți anumite drepturi în ceea ce privește procesul decizional automatizat și crearea de profiluri. Aveți dreptul să vă opuneți creării de profiluri în legătură cu marketingul direct. Dacă faceți acest lucru, nu vom mai putea crea profiluri pentru scopuri de marketing direct. De asemenea, aveți dreptul la obiecții față de crearea de profiluri în alte circumstanțe prezentate mai jos.

În cazul în care vă oferim servicii de asigurare:

 • Procesele stabilite mai jos implică atât crearea de profiluri cât și procesul decizional automatizat.
 • În funcție de tipul de produs de asigurare de sănătate de care doriți să beneficiați, pentru a ne ajuta să decidem ce nivel de acoperire vă putem oferi, vă vom ruga să ne furnizați informații despre istoricul medical. Putem folosi programe software pentru a revizui aceste informații, pentru a afla dacă aveți orice probleme de sănătate anterioare sau existente pe care nu le putem acoperi și care vor fi excluse din polița dumneavoastră
 • Putem folosi programe software pentru a ne ajuta să calculăm prețul produselor și serviciilor pe baza a ceea ce știm despre dumneavoastră și despre alți clienți. De exemplu, tehnologia noastră poate analiza informații despre istoricul cererilor dumneavoastră de despăgubire și o poate compara cu informațiile pe care le deținem cu privire la cererile de despăgubire anterioare, pentru a evalua probabilitatea de a avea nevoie să faceți o cerere de despăgubire. De asemenea, vă putem evalua vârsta, unde locuiți și alte detalii referitoare la sănătatea dumneavoastră (cum ar fi problemele de sănătate existente și dacă fumați) pentru a calcula prețurile pentru produsele evaluate în comunitate, care se bazează pe grupuri predefinite cu profiluri de risc similare.
 • Procesele prezentate mai jos implică crearea de profiluri.
 • Pentru a îmbunătăți rezultatele și pentru a fi mai eficienți și pentru a ne permite să vă oferim sfaturi cu privire la diferite căi de tratament (de exemplu, alternative la intervenții chirurgicale sau alte tratamente invazive), este posibil să folosim programe software pentru a evalua istoricul medical și informațiile despre populația generală dintr-o zonă, pentru a identifica clienții care ar putea avea nevoie cel mai mult de acest sfat.
 • Atunci când polița dumneavoastră este în curs de reînnoire, programul nostru software ne spune acest lucru și poate, de asemenea, să evalueze istoricul plăților și cererilor de despăgubire, informațiile despre informațiile generale într-un anumit domeniu și alte informații de la terți, pentru a vă oferi în mod automat informații despre stimulente pe care vi le putem oferi și mesajele de marketing pe care le veți primi.
 • Solicităm altor organizații să efectueze o parte din analizele noastre privind consumatorii și piața pentru a ne îmbunătăți procesele de marketing. Acest lucru implică distribuirea informațiilor cu caracter personal referitoare la clienții noștri unor terți care sunt specializați în crearea de profiluri și segmentarea persoanelor (punerea în grupuri de diferite tipuri de clienți, pe baza informațiilor diferite colectate despre acestea, pentru a ne ajuta să vizăm mai bine produsele noastre către acestea).

Aceste companii potrivesc informațiile pe care le oferim cu informațiile pe care le primesc din alte surse pentru a îmbunătăți corectitudinea analizei lor. Folosim rezultatele acestei analize pentru a ne ajuta să vizăm marketingul și ofertele.

 • Putem folosi informații despre produsele pe care le-ați cumpărat și informații despre ceilalți clienți care au cumpărat aceleași produse ca dumneavoastră, pentru a ne asigura că vă trimitem informații despre produsele de care sunteți cel mai probabil interesat.
 • Putem distribui informațiile dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv numele dumneavoastră, data nașterii, sexul și țara în care locuiți) unor companii terțe, pe care le folosim pentru a efectua verificări antifraudă. Vom revizui orice potriviri din acest proces. (Nu vom folosi procesul decizional automatizat pentru aceasta.)

12. DISTRIBUIREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ

Distribuim informațiile dumneavoastră în cadrul Grupului Medicover, angajatorului dumneavoastră, asiguratorului dumneavoastră, persoanelor care acționează în numele dumneavoastră (de exemplu brokeri și alți agenți) și altor persoane care ne ajută să furnizăm servicii (de exemplu, furnizorii de îngrijire medicală și furnizorii de asistență medicală) sau de la care avem nevoie de informații pentru a ne permite să gestionăm sau să confirmăm cererile de despăgubire sau drepturile. De asemenea, vă distribuim informațiile în conformitate cu legea.

Este necesar să distribuim uneori informațiile dumneavoastră altor persoane sau organizații în scopurile stabilite în această politică privind confidențialitatea.

Pentru toți clienții noștri, putem distribui informațiile:

 • societăți din cadrul rețelei Medicover, din care noi facem parte – în scopuri administrative interne (de exemplu, infrastructura informatica) sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.
 • companii din grupul Medicover care ne furnizează produse și servicii ori care desfășoară activități în colaborare cu Medicover.Accesul la datele dumneavoastră personale este limitat la acei angajați care au drept de acces la ele și care sunt subiectul unor angajamente de confidențialitate;
 • laboratoare și clinici partenere, în scopul asigurării continuității serviciilor medicale și bazate pe Articolul 35, alineatul 2, din Legea drepturilor pacientului  - Legea 46/2003
 • altor organizații de care aparțineți sau la care sunteți asociat profesional, pentru
 • altor membri ai Medicover;
 • altor organizații de care aparțineți sau la care sunteți asociat profesional, pentru a vă confirma dreptul de a solicita reduceri la produsele și serviciile noastre;
 • medicilor, clinicienilor și altor profesioniști în asistență medicală, spitale, clinici sau alți furnizori de asistență medicală cu respectarea Legii privind drepturile pacientului;
 • angajatorului dumneavoastră, dacă acesta a încheiat un contract pentru prestarea serviciilor de medicina muncii, și plătește serviciile pe care le furnizăm, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
 • asigurator companie in caz de litigii;
 • asiguratorului in caz de boala/accident pentru constituirea dosarului de dauna;
 • furnizorilor, care acționează în calitate de persoane imputernicite;( ex furnizori care efectuează sondaje de opinie și de satisfacție a clienților , societăți de recuperari creante, servicii de arhivare, servicii de distrugere de documente);
 • furnizori de servicii conexe(curierat si poștă, mentenanță aparaturi și echipamente);
 • persoanelor sau organizaților cărora trebuie, sau avem permisiunea să le distribuim prin lege (de exemplu, pentru prevenirea fraudei sau protecție);
 • avocați, consultanți externi, auditori din Romania sau străinătate;
 • autorităților statului îndreptățite de lege sau oricăror entități autorizate de acestea, in special autorități publice în domeniul sănătăţii din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, Institutul Național de Medicină Legală, instituții locale si/sau centrale și altele;
 • instituții financiar-bancare;
 • executori judecătorești;
 • poliției și altor organe de aplicare a legii pentru a îi ajuta să își îndeplinească îndatoririle sau altor persoane dacă trebuie să facem acest lucru prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească;
 • dacă noi (sau orice membru al Grupului Medicover) vindem sau cumpărăm orice afacere sau bunuri, potențialului cumpărător sau vânzător al acelei afaceri sau acelor active; și
 • unui terț care preia activele Grupului Medicover (în acest caz, informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la clienții sau vizitatorii site-ului, pot fi una din activele pe care terțul le preia).
 • angajatorului dumneavoastră, dacă acesta a incheiat cu Medicover un contract pentru prestarea serviciilor de medicina muncii, și plătește serviciile pe care le furnizăm, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare
 • partenerilor noștri de asigurare, de exemplu brokerilor, reasiguratorilor, actuarilor, auditorilor, avocaților, traducătorilor și interpreților, consultanților fiscali, agențiilor de colectare a datoriilor, agențiilor de detectare a fraudei, autorităților de reglementare, autorităților de supraveghere a protecției datelor;
 • celor care plătesc pentru produsele sau serviciile pe care vi le furnizăm, inclusiv asigurătorilor, organismelor din sectorul public și ambasadelor;
 • celor care vă oferă tratament și alte beneficii;
 • registrelor naționale;
 • bazelor de date naționale de screening;
 • autorităților și agențiilor guvernamentale

Dacă vă furnizăm asigurare, vă distribuim informațiile:

 • deținătorului poliței sau agentului acesteia, dacă nu sunteți principalul membru în cadrul unei polițe individuale (le vom trimite toate documentele de membru și confirmarea modului în care am tratat o cerere de despăgubire și toate persoanele care sunt asigurate în cadrul poliței pot avea acces la corespondență și alte informații);
 • angajatorului dumneavoastră (sau brokerului sau agentului) pentru scopuri de administrare a produselor sau serviciilor, dacă sunteți membru sau beneficiar în cadrul schemei grupului de angajatori;
 • brokerului sau agentului dumneavoastră (sau ambele);
 • altor terți cu care lucrăm pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre, precum agenți care lucrează în numele nostru, altor asigurători și reasiguratori, actuari, auditori, avocați, traducători și interpreți, consultanți fiscali, agenții de recuperare a creanțelor, agenții de informații privind creditele, agenții de detectare a fraudelor (inclusiv grupurile de luptă antifraudă din sănătate), autorităților de reglementare, autorităților de supraveghere a protecției datelor, profesioniștilor medicali, altor furnizori de îngrijire medicală și furnizori de asistență medicală; și
 • organizațiilor care vă furnizează tratament și alte beneficii, inclusiv servicii de asistență în călătorie.

Dacă vă împărtășim informațiile cu caracter personal, ne vom asigura că există o protecție adecvată pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, în conformitate cu legile privind protecția datelor.

13. INFORMAȚII ANONIMIZATE ȘI COMBINATE

Susținem cercetări clinice aprobate etic. Putem folosi informații anonimizate (cu toate denumirile și alte informații de identificare eliminate) sau informații care sunt combinate cu informațiile altor persoane, sau să le divulgăm altor persoane pentru cercetare sau scopuri statistice. Nu puteți fi identificat din aceste informații și vom distribui informațiile doar în conformitate cu acordurile legale care stabilesc un scop convenit, limitat și împiedică utilizarea informațiilor pentru câștiguri comerciale.

14. TRANSFERAREA INFORMAȚIILOR ÎN AFARA SEE

Luăm măsuri pentru a ne asigura că, atunci când vă transferăm informațiile cu caracter personal într-o altă țară, există o protecție adecvată, în conformitate cu legile privind protecția datelor. Adesea, această protecție este stabilită în baza unui contract cu organizația care primește aceste informații

15. CÂT TIMP PĂSTRĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu perioadele stabilite, calculate folosind următoarele criterii.

 • De cât timp sunteți clientul nostru, tipurile de produse sau servicii pe care le aveți de la noi și momentul în care nu veți mai fi clientul nostru.
 • Cât timp este rezonabil să păstrăm evidențe pentru a arăta că ne-am îndeplinit obligațiile pe care le avem față de dumneavoastră și de lege.
 • Până la termenul limită pentru a putea face o cerere de despăgubire, în cazul produselor de asigurare.
 • Orice perioade de păstrare a informațiilor stabilite prin lege sau recomandate de autoritățile de reglementare, organismele profesionale sau asociațiile.
 • Orice procedură relevantă care se aplică.

In general, datele dumneavoastră de identificare, asociate datelor medicale,  sunt stocate pentru o perioada de pana la 50 ani, în conformitate cu politicile interne aplicabile la nivelul Medicover.

Date dumneavoastră sunt stocate pe serverele proprii din Warsovia, Polonia sau in format fizic in facilitatile proprii sau la sediul furnizorilor specializați de servicii de arhivare.

16. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți dreptul să vă accesați informațiile și să ne solicitați să corectăm orice greșeli și să ștergem și să restricționăm utilizarea informațiilor dumneavoastră De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți folosirii informațiilor dumneavoastră, să ne solicitați să vă transferăm informațiile pe care le-ați furnizat, să retrageți permisiunea pe care ne-ați furnizat-o pentru a utiliza informațiile și să ne solicitați să nu folosim procese decizionale automatizate care pot produce efecte juridice.

Aveți următoarele drepturi (se aplică anumite excepții).

 • Dreptul de acces: dreptul de a face o solicitare scrisă pentru detalii cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor informații cu caracter personal
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a corecta sau a elimina informații inexacte despre dumneavoastră
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a șterge anumite informații cu caracter personal despre dumneavoastră
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a solicita ca informațiile dumneavoastră cu caracter personal să fie utilizate numai în scopuri restricționate.
 • Dreptul de a obiecta: dreptul de a vă opune prelucrării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile în care prelucrarea noastră se bazează pe îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau dacă v-am informat că prelucrarea este necesară pentru interesele noastre legitime sau ale unui terț. Puteți obiecta în privința folosirii informațiilor dumneavoastră în scopuri de profilare atunci când este vorba de marketingul direct.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita ca informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție să vă fie transferate dumneavoastră sau unui terț în format care se poate citi automat. În cazul dosarului medical, eliberarea acestuia se face în conformitate cu NORMA din 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/ 2003 - Act modificat prin Ordinul 1410/ 2016, prin adresarea unei solicitări către orice recepție;
 • Dreptul de a retrage consimțământul: dreptul de a retrage orice consimțământ pe care ni l-ați dat anterior pentru a gestiona informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării de către Societate a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră și vă vom anunța dacă nu vă mai putem oferi produsul sau serviciul ales
 • Dreptul în legătură cu procesul decizional automatizat: aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte legale cu privire la dumneavoastră sau vă afectează similar în mod semnificativ, cu excepția cazului în care este necesar pentru a încheia un contract cu dumneavoastră, este autorizat prin lege sau dacă v-ați dat acordul explicit. Vă vom anunța când se iau astfel de decizii, motivele legale pe care ne bazăm și drepturile pe care le aveți.

Vă rugăm să rețineți: În afară de dreptul dumneavoastră de a obiecta cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră pentru marketingul direct (și profilare în măsura în care este utilizat pentru marketingului direct), drepturile dumneavoastră nu sunt absolute: ele nu se aplică întotdeauna, în toate cazurile și vă vom anunța în corespondența noastră cu dumneavoastră cum vom putea să vă soluționăm solicitarea.

Dacă faceți o solicitare, vă vom ruga să vă confirmați identitatea, dacă este necesar, și să furnizați informații care ne ajută să înțelegem mai bine cererea dumneavoastră Dacă nu vă vom soluționa cererea, vă vom explica de ce.

Cum va puteți exercita drepturile

 • Prin transmiterea unei solicitări care să conțină datele dumneavoastră de identificare către dpo@medicover.ro;
 • Prin transmiterea unei adrese către Medicover, strada Sergent Ghercu Constantin nr 1A, etaj 1, București, în atenția Responsabilului cu protecția datelor;
 • Prin intermediul completării unui formular imprimat disponibil în cadrul recepțiilor noastre;

Dreptul la rectificare si dreptul de retragere a consimțământului pot fi soluționate de către colegii noștrii din recepții;

17. COOKIE

Website-ul nostru foloseste cookies.

Utilizam cookies pentru a imbunatati experienta pacientilor pentru afisarea informatiilor relevante, pentru promovarea serviciilor noastre, cat si pentru a monitorizarea traficului pe websiteul nostru. Mai multe detalii gasiti in Politica cookie publicata pe site-ul nostru.

18. SECURITATEA PRELUCRĂRII

Medicover acordă o importanță deosebită prelucrării în condiții de securitate și confidențialitate a datelor dumneavoastră și utilizează ori de câte ori este posibil, cele mai noi tehnologii și metodologii din domeniu.

Astfel, Medicover va realiza transmiterea de date atât în cadrul rețelei sale cât și când e cazul în afara ei, numai prin utilizarea unor metode de criptare sigure și actualizate la zi. De asemenea, pe parcursul procesării operaționale a datelor cu caracter personal și datelor speciale, va utiliza de fiecare dată când este posibil metode moderne de pseudonimizare și anonimizare, minimizând astfel riscul apariției unor breșe de securitate.

Medicover va procesa întotdeauna numai datele care îi sunt absolut necesare în conformitate cu scopul și temeiurile legale.

19. NEFURNIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

În cazul în care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor dumneavoastră, ne aflăm în imposibilitatea de a vă putea oferi serviciile pe care le solicitați.

20. DATE DE CONTACT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Dacă aveți întrebări, comentarii, reclamații sau sugestii privind această politică sau orice alte preocupări legate de modul în care procesăm informațiile despre dumneavoastră ne puteți contacta la:

 dpo@medicover.ro

De asemenea, aveți dreptul să trimiteți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

21. INTRARE ÎN VIGOARE ȘI REVIZUIRE

Această politică a fost adoptată de Echipa de Conducere a Societății și intră în vigoare imediat după adoptare.

 

Referinte:

Îți multumim pentru ca ne-ai ales pe noi drept furnizori de servicii medicale. Încrederea ta înseamnă foarte mult pentru noi și parte din responsabilitatea noastră este aceea de a proteja datele tale personale.

Pentru mai multe informații și pentru a înțelege cum ne-am aliniat GDPR poți accesa link-urile de mai jos:

Termeni și condiții

Politica de Securitate a datelor

Politica cookies

ANSPDCP

EUR-Lex

European Commision