GDPR

GDPR

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SPECIAL

1. De ce avem nevoie de datele dumneavoastră?

Pentru identificare și pentru a vă putea oferi serviciile medicale de care aveți nevoie. Prelucrarea datelor dumneavoastră se face în conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sănătății.

2. Ce date prelucram?

 • Date de identificare: nume, prenume, Codul Numeric Personal, serie și număr de act de identitate, localitate de domiciliu – obținute din actul tău de identitate;
 • Date de contact: telefon, e-mail;
 • Date sensibile: date privind sănătătea, date biometrice și date genetice;
 • Detalii de plată: date financiar – bancare, contul bancar, adresa de facturare;
 • Imaginea

3. Scopul și temeiurile legale de prelucrare:

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii medicale sau pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale, în scopul îndeplinirii unor obligatii legale ale Operatorului, în vederea stabilirii diagnosticelor medicale, în scopuri de medicină preventivă sau a muncii, de administrare de îngrijiri și tratamente medicale, pentru gestionarea serviciilor de sănătate, în interesul legitim al companiei în cazuri documentate.

În cazul în care utilizați sistemul E-Receptie,  acesta va scana actul dumneavoastră de identitate, utilizând Codul Numeric Personal în scopul de a facilita într-un timp cât mai scurt accesul la serviciile medicale programate. Imaginea actului de identitate și Codul Numeric Personal nu vor fi stocate pe dispozitiv, fiind șterse imediat după realizarea identificării.  Prelucrarea este realizată în beneficiul dumneavoastră, în baza interesului legitim al Medicover. 

4. Perioada de stocare

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau perioada de timp prevazută de dispozițiile legale în domeniul sănătății, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului.

5. Locul prelucrării datelor tale:

Datele sunt colectate și utilizate în România. Stocarea acestora se face în Data Center în Polonia, Varsovia.

6. Cine mai poate avea acces la datele tale:

 • Companiile Medicover din România: Medicover SRL, Medicover Hospitals SRL, Synevo România SRL, Doctor Luca SRL , Grupul Medical Phoenix și Iowemed SA;
 • Autoritățile competente din domeniul sănătății;
 • Organe competente, Organe de cercetare;
 • Furnizorii noștri de servicii medicale, cu care ne aflăm în relații contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate și de laborator;
 • Prestatori de servicii de marketing și alte servicii similare, în cazul în care avem consimțământul dumneavoastră pentru activități de marketing, feed-back, profilare.

7. Drepturile dumneavoastră:

 • Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date prelucrăm;
 • Dreptul la rectificarea datelor presupune că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră;
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil în anumite circumstanțe, precum:
  • (i) când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
  • (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
  • (i) atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce near permite verificarea exactității acelor date,
  • (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor;
 • Dreptul la opoziție presupune că în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum:
  • (i) atunci când prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau
  • (ii) când prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul la portabilitatea datelor presupune că aveți dreptul de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract și numai dacă aceasta a fost realizată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul că aveți dreptul de a refuza aceste prelucrări care pot produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă pot afecta în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de retragere a consimțământului: Consimțământul poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Cum îți poti exercita drepturile: solicitările pot fi transmise prin
  • completarea unui formular în oricare din recepțiile noastre
  • către adresa de email dpo@medicover.ro sau
  • prin poștă la adresa str. Sergent Constantin Ghercu nr. 1, sector 6, București.
 2. Informații supplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal puteți găsi în Politica de confidențialitate sau în cadrul recepțiilor noastre, consultând „Privacy Policy”.
 3. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit din partea noastră, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.