DECLARATIA DE POLITICA PRIVIND CALITATEA

Politica noastra este aceea de a deveni UN CENTRU MEDICAL TOT MAI COMPETITIV, PERFORMANT SI MAI APROAPE DE OM.

Pentru aceasta, am stabilit o strategie de crestere continua a calitatii serviciilor care se bazeaza pe principiile:

  • "ORIENTAREA SPRE CLIENTI" - prin cunoasterea si satisfacerea deplina a cerintelor si asteptarilor acestora;
  • "IMBUNATATIREA CONTINUA" - a calitatii serviciilor prestate prin introducerea de noi servicii si achizitii de echipamente performante;
  • "IMPLICAREA iNTREGULUI PERSONAL" - prin organizare, instruire, motivare si cointeresare; implementarea dezideratelor de lucru in echipa

Obiectivele concrete privind calitatea sunt stabilite anual de conducerea societatii si transmise pentru cunoastere si realizare tuturor functiilor implicate. Realizarea obiectivelor se analizeaza periodic si sunt stabilite resurse si actiuni necesare pentru atingerea lor.

Pentru a atinge aceste obiective am implementat si imbunatatim continuu un Sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008.

Sistemul de management si realizarea obiectivelor privind calitatea sunt monitorizate prin audituri interne independente si analizate periodic de managementul de varf al societatii pentru a se asigura respectarea principiilor adoptate, eficacitatea si imbunatatirea continua a calitatii serviciilor noastre.

Alocarea de resurse, planificarea, controlul, asigurarea si imbunatatirea continua a calitatii si a performantelor sunt elemente ale managementului pe care conducerea intelege sa le utilizeze cu sprijinul si participarea constienta a intregului personal.

In calitate de Reprezentant Legal/ Presedinte al Centrului Medical IOWEMED doresc sa exprim angajamentul managementului de varf pentru realizarea politicii si obiectivelor privind calitatea si cer intregului personal sa actioneze pentru respectarea acestor principii si prestarea unor servicii la cele mai inalte standarde de calitate.

Pacientul cu problemele lui de sanatate este situat in centrul atentiei noastre, calitatea actului medical fiind conditia permanenta pentru personalul nostru!

Calitatea actului medical are in vedere imbunatatirea permanenta, aceasta fiind conditia esentiala a cresterii starii de sanatate a populatiei!

Sa fim pozitivi si deschisi la tot ce inseamna NOU!

REPREZENTANT LEGAl, DR. CIORTAN IONICA